Högtryckstvätt

Högtryckstvätt i Stockholm

Ett högtrycksaggregat är ett kraftfullt redskap som ställer stora krav på användaren. Rätt hanterat är det en mycket effektiv rengöringsmetod och oftast det överlägset mest ekonomiska alternativet.

Vi tvättar dagligen ett flertal fasader, tak och övriga ytor med högtryck. Självklart är fasader det vanligaste underlaget men vi tvättar precis allt som överhuvudtaget tvättas kan. Det kan vara mossa och tuggummi från markplattor, trafikfilm, sot från bilar eller brand i garage eller färgborttagning på ett Drakenplan som skall konserveras och ställas ut.

Oavsett uppdrag så har vi kompetensen och utrustningen för att genomföra en professionell högtryckstvätt!