Impregnering

Vi utför impregnering av fasader, tak, natursten och betongkonstruktioner. En impregnering innebär oftast ett livslångt skydd mot vatten och vattenburna föroreningar.

Impregnering av fasader

En impregnerad fasad tar inte längre upp vatten och är därför skyddad mot frostsprängningar, alger och mögel. Impregnering håller vattnet borta men låter fasadmaterialet andas.

Impregnering av tak

Både betongtegel och lertegel kan behandlas för att bli vattenavstötande och för att fördröja återväxt av alger och mossa.

Impregnering av broar

Alla brokonstruktioner av betong impregneras idag för att hindra armeringsjärnen från att rosta. Vi på ABC Fasadvård AB har impregnerat över ett hundra broar i Stockholm.