Klottersanering

Klottersanering med certifikat

Glöm dina tidigare erfarenheter av klottersanering, vi hjälper dig att skapa en klotterfri miljö!

Klottersanering är ett hantverk och skall utföras av yrkesfolk med kunskap om fasadmaterial och arbetsmetoder. Vi är certifierade enligt BF9K avseende kvalitet, miljö samt arbetsmiljö och kan referera till nöjda kunder mer än 20 år tillbaka.

Klottersanering bör alltid kombineras med klotterskydd för att minimera framtida kostnader, kemikalieanvändning samt åverkan på fasaden/ytan. Om fasaden är en kalkfasad så utför vi givetvis klottersanering enligt riktlinjerna från Stadsmuseum. Ett klottersaneringsuppdrag är inte klart förrän både kunden och vi är nöjda!

Vi inventerar din fastighet och presenterar ett åtgärdsförslag. Vi är proffs på klottersanering, klotterskydd och serviceavtal för klottersanering till en låg fast månadskostnad, oavsett mängd klotter.

Klottersanering i Stockholm

ABC fasadvård AB har idag över 100 nöjda fastighetsägare i Stockholm som regelbundet låter oss sanera sina fastigheter. Över 90% av dem har valt att klotterskydda sina fastigheter och nära 75% av dem har tecknat något av våra serviceavtal. Våra kunder är både våra ambassadörer och samtidigt våra främsta säljare. Ring oss för personliga referenser.