Markrengöring

Tvätt av mark i Stockholm

En väl utförd markrengöring skapar gladare kunder och hyresgäster.

Gågator, trottoarer, torg och allmänna platser utsätts ständigt för nedsmutsning i form av tuggummi, oljespill, matspill och annat. Sammantaget så påverkar det hur vi uppfattar och beter oss i vår närmiljö. ABC Fasadvård AB kan markrengöring.

Vi tvättar regelbundet markytorna vid Södertörns högskola fria från bland annat tuggummi. Klotter på mark är vanligare än man tror och ställer speciella krav på saneringen eftersom asfalt inte tål de vanligaste klotterborttagarna. Alla byggprojekt brukar ha behov av marktvätt inför slutbesiktning och vi avlägsnar exempelvis utspilld färg, bruk och olja. Varje vår tvättar vi gatusten, trottoarer och markplattor när uteserveringarna ska tas i bruk.