Takvätt

En väl utförd taktvätt är ett bra sätt att öka värdet på din fastighet och minska framtida underhållskostnader.

Allt för många tak är idag svarta av alger, lavar och mossa. Smutsiga tegel- och betongpannor behåller fukten längre än rena pannor och risken för frostsprängning vintertid ökar markant. Trasiga pannor kan på sikt leda till skador på undertaket osv.

Taktvätt ställer stora krav på både entreprenören och den enskilda saneraren. Höga höjder, lutande tak och hala underlag är en del av vardagen. Om vi dessutom lägger till höga tryck, vindförhållanden och tredje man på gatan nedanför… Jodå, helt klart skall taktvätt utföras av kompetent och välutbildad personal.

Vi på ABC Fasadvård AB har lång erfarenhet av taktvätt oavsett takmaterial och typ av förorening. Självklart utförs varje taktvätt certifierad enligt BF9K med avseende på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

För ökad livslängd och minskade framtida underhållskostnader kan de flesta tak impregneras.

Offert

För ett snabbt svar använd vår snabbfråga på höger sida av hemsidan. Vi återkommer till dig så snart frågan kommit in till oss.

Offert, eller anbud som det även kallas, är enkelt uttryckt ett erbjudande om att ingå avtal. Accept är det uttryck som används för att beskriva att den som fått offerten har antagit den.